De cursus heeft het karakter van een werkplaats. De cursist kan geheel zelfstandig werken. De docent begeleidt de cursist op het gebied van schilder en tekentechnische problemen en zal de cursist bekend maken met de beeldende elementen zoals kleur, vlak en vorm. Bij deze lessen geldt niet het stellen van regels waar de cursist zich aan moet houden, maar het aandragen van stimulerende mogelijkheden.

Naast individuele begeleiding van het eigen werk initieert de docent een aantal projecten in het jaar.

Project 1 Het schilderen van Luchten.

De cursisten verzamelen plaatmateriaal van prachtige luchten. Ik zal als docent samen met de cursist een plan van aanpak verzorgen. Het materiaal is naar eigen keuze.

Project 2. Het portret

De komende weken gaan we portretten schilderen, tekenen en/of aquarelleren. Zorg voor goed plaatmateriaal van iemand die je goed kent. 

de cursisten aan het werk in het atelier Cartesiusstraat

klik hier om enkele werken van cursisten te bekijken

 

Linkedin