Ik wil de cursus graag volgen op

   

Betaling in termijnen

Hierbij schrijf ik mij in voor een cursus tekenen en schilderen bij S.J.A Weitenberg gedurende de periode van 10 maanden.

De cursus zal plaatsvinden op het atelier  in de Cartesiusstraat 137 F te Den Haag.

Het lesbedrag bedraagt 500 euro.
De cursus zal zonder onderbreking doorgaan met uitzondering van de kerstvakantie in december en januari (twee weken) en de voorjaarsvakantie en/of meivakantie (een week).

Deze vrije weken zullen samenvallen met de schoolvakanties (exacte data worden ingevuldin samenspraak met de cursisten).

Bij ziekte van de cursist (e) is het mogelijk om de gemiste lessen in te halen in overleg met Weitenberg.

Linkedin