Hedendaagse reflectie uitgaande van drie 18de eeuwse schilderijen die het advocatenkantoor Wladimiroff in bruikleen heeft gekregen van het Haags Historisch Museum.

Deze schilderijen gebruikte ik als basis en aanleiding om in totaal 22 schilderijen varierend in grootte te maken die verspreid door het gehele pand hangen. De werken hangen in het openbare gedeelte, niet in de kantoren van de diverse advocaten

klik op 1 van de details om het volledige schilderij weer te geven

Linkedin