In deze serie foto’s, schilderijen en video van landschappen brengen wij bewust rode rechthoekige vlakken aan die er eigenlijk niet in thuishoren.

Ze lijken namelijk meer ontleend aan de psychologie en de vormentaal van de reclame.
De vraag is in hoeverre het mogelijk is voor de toeschouwer om zich voor deze visuele vervuiling
af te sluiten of om de opvallende kleurvlakken juist als een wezenlijk onderdeel van het geheel
te gaan zien. Wellicht wordt hij zich door deze beelden meer bewust van zijn eigen omgeving.

Waarom de kleur rood? De kleur rood is een waarschuwing, betekent hartstocht, verlangen, warmte.
Hij eist alle aandacht op, het is een kleur waar je niet omheen kan.
Een groter contrast met de omgeving is niet mogelijk.
We willen vragen oproepen. Tevens zijn we op zoek naar de ziel
van het landschap.

klik op 1 van de details om het volledige schilderij weer te geven


Een projekt samen met  Eric de Vries. Een samenwerking tussen een schilder en een fotograaf. Landschappen met rode vlakken – een poëtische oefening in bewust kijken

Project Red Square
In deze tijd worden we overspoeld met visuele informatie.
De meeste mensen zullen zich bewust of onbewust afsluiten voor een groot deel van die
(hinderlijke) informatie. Om zich te kunnen concentreren op de dingen die voor hen belangrijk
zijn, of omdat het onmogelijk is om op alles te letten. Misschien werkt het wel net zo als met
geluid. Na verloop van tijd horen we bepaalde storende geluiden gewoon niet meer.
Toch missen we ook veel interessante dingen, doordat onze hersenen veel informatie uitfilteren.
“ Life is about making choices” wordt er wel gezegd, maar veel van dit soort schiftingsprocessen
spelen zich onbewust af. Hoe bewust is een mens eigenlijk in het uitkiezen van de dingen die hij
wil zien?

 

 

 

Linkedin