Weitenberg

de mythen

Elke cultuur verzon verhalen en mythen die het grote geheel en onze plek daarbinnen verklaren. Mythen zijn per definitie onwaar, hun functie is het onverklaarbare te verpakken in een beeld dat het mysterie intact laat….citaat Arita Baaijens uit zoektocht naar het paradijs

De Grieken waren het eerste volk dat zijn goden, monsters en helden heeft ondergebracht in een samenhangend geheel.Het verloop van de Griekse mythen volgt de opkomst van de mensheid, onze strijd om ons te bevrijden van de bemoeizucht van de goden, hun wandaden, hun inmenging in ons bestaan, hun tirannieke greep op het leven en de beschaving van de mens. Hun mythen zijn doordrongen van het besef dat wie deze verwarrende wereld heeft geschapen, met haar wreedheden, wonderen, grilligheid, pracht, waanzin en onrechtvaardigheid, zelf ook wreed, wonderlijk , grillig, gek en onrechtvaardig moet zijn geweest. De Grieken hebben goden naar hun evenbeeld geschapen: krijgshaftig maar creatief, wijs maar woest, liefhebbend maar jaloers, teder maar bruut, gevoelig maar wraakzuchtig….citaat Stephan Frei uit Mythos

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2023 Weitenberg

Thema door Anders Norén